ICECHIM

Dezvoltare prin inovare!

Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Chimie si Petrochimie – ICECHIM

Investim în viitorul tău!
Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Regional 2014 – 2020

INCDCP-ICECHIM oferă atât o gamă largă de servicii de analize de laborator acreditate RENAR, cât și servicii de inginierie specializată