ICECHIM

Dezvoltare prin inovare!

Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Chimie si Petrochimie – ICECHIM

Investim în viitorul tău!
Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Regional 2014 – 2020

MATERIALE POLIMERICE AVANSATE ȘI RECICLARE POLIMERI

descriere: În cadrul laboratoarelor echipei se pot efectua următoarele tipuri de determinări: Viscozitate intrinsecă – polietilentereftalat; Temperatura de topire – polimeri; contact: Lider echipă: Dr. Ing. Iordache Tanța-Verona e-mail: tanta-verona.iordache@icechim.ro