ICECHIM

Dezvoltare prin inovare!

Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Chimie si Petrochimie – ICECHIM

Investim în viitorul tău!
Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Regional 2014 – 2020

COLORANȚI FUNCȚIONALI ȘI MATERIALE ÎNRUDITE

galerie: descriere: În cadrul laboratoarelor echipei se pot efectua următoarele tipuri de determinări: Activitatea fotocatalitică a suprafețelor Determinarea activității fotocatalitice prin metoda degradării albastrului de metil;    Teste de camuflaj – UV-VIS-NIR Spectre de reflexie pentru alb în domeniul ultraviolet (UVR) pentru camuflarea echipamentelor militare în mediile de zăpadă; Spectre de reflexie pentru culoarea verde […]