ICECHIM

Dezvoltare prin inovare!

Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Chimie si Petrochimie – ICECHIM

Investim în viitorul tău!
Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Regional 2014 – 2020

EVALUAREA ȘI CONSERVAREA PATRIMONIULUI CULTURAL

descriere: În cadrul laboratoarelor echipei se pot efectua următoarele tipuri de analize: Determinarea umidității suprafețelor din piatră, lemn, hârtie; Determinarea curbelor de histerezis pentru obiecte din lemn; Determinarea temperaturii zidăriilor și viteza curenților interiori de aer; Determinarea nivelului de zgomot; Determinarea conținutului de amoniu din mortare și zidării; Determinarea conținutului de azotați și azotiți din […]