ICECHIM

Dezvoltare prin inovare!

Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Chimie si Petrochimie – ICECHIM

Investim în viitorul tău!
Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Regional 2014 – 2020

COMPOZITE ȘI NANOCOMPOZITE POLIMERICE

descriere: În cadrul laboratoarelor echipei se pot efectua următoarele tipuri de analize în condiții standardizate sau ale normelor de aparat, pentru diverse matrici: Analiză termogravimetrică (TGA); Calorimetrie cu scanare diferențială (DSC); Analiză mecanică dinamică (DMA); Determinarea proprietăților mecanice la tracțiune pe filme și epruvete injectate; Determinarea rezistenței la soc; Nanoindentare; Prelucrare în topitură; Determinarea permeabilității […]