ICECHIM

Dezvoltare prin inovare!

Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Chimie si Petrochimie – ICECHIM

Investim în viitorul tău!
Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Regional 2014 – 2020

BIORESURSE ALTERNATIVE ȘI BIOCOMBUSTIBILI

descriere: În cadrul laboratoarelor echipei se pot efectua următoarele tipuri de analize: Determinarea calitativă și cantitativă a compușilor organici stabili termic utilizând GS-MS/MS TRIPLE QUAD (uleiuri vegetale și grăsimi de origine animală; uleiuri esențiale; biodiesel și aditivi pentru combustibilii clasici; hidrocarburi și produse petroliere); Determinarea calitativă și cantitativă a compușilor organici termolabili utilizând LC-MS/TOF (compuși […]