ICECHIM

Dezvoltare prin inovare!

Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Chimie si Petrochimie – ICECHIM

Investim în viitorul tău!
Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Regional 2014 – 2020

LABORATOR ANALIZE, TESTE, ÎNCERCĂRI

descriere: În cadrul laboratoarelor echipei se pot efectua următoarele tipuri de analize: Laborator ape Determinarea consumului biochimic de oxigen la 5 zile (CBO5); Determinarea concentrației de fosfor total; Determinarea conținutului de detergenți; Determinarea conductivității; Determinarea durității; Determinarea turbidității; Determinarea acidității/alcalinității; Determinarea consumului chimic de oxigen CCO-Mn. Laborator substanțe, preparate chimice și deșeuri periculoase Determinarea conținutului […]