ICECHIM

Dezvoltare prin inovare!

Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Chimie si Petrochimie – ICECHIM

Investim în viitorul tău!
Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Regional 2014 – 2020

BIOTEHNOLOGII & BIOANALIZE

descriere: În cadrul laboratoarelor echipei se pot efectua următoarele tipuri de analize: Analize microbiologice: Izolarea și identificarea tulpinilor microbiene; Evaluarea activității antimicrobiene a unor compuși sau materiale. Degradarea microbiană a unor substanțe și materiale (evaluare în condiții de laborator) Senzori si biosenzori Biosenzori pentru detecția toxinelor, poluanților și metaboliților din mediu și produse agro-industriale; Determinarea […]