ICECHIM

Dezvoltare prin inovare!

Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Chimie si Petrochimie – ICECHIM

Investim în viitorul tău!
Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Regional 2014 – 2020

NANOTEHNOLOGII EMERGENTE

descriere: Analize compoziționale și de faze Laboratorul poate furniza analize complete ale compoziției și structurii pentru materiale și produse organice și anorganice (mase plastice, fibre chimice, catalizatori, pigmenți, coloranți, îngrășăminte chimice, detergenți, minerale, metale și aliaje metalice, mase ceramice, materiale de construcții, materiale recuperate, obiecte aparținând patrimoniului cultural, etc.), studii de arheometrie și de compatibilitate […]