ICECHIM

Dezvoltare prin inovare!

Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Chimie si Petrochimie – ICECHIM

Investim în viitorul tău!
Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Regional 2014 – 2020

SISTEME HETEROGENE

descriere: În cadrul laboratoarelor echipei se pot efectua următoarele tipuri de analize: Microscopie electronică ambientală de baleiaj (ESEM) – moduri de operare: High Vacuum (<1,3 Pa); Low Vacuum (10-130 Pa); ESEM (130-2600 Pa); SEM + EDS (Energy Dispersive Spectroscopy); Dimensiuni de particule (DLS) (0,6-6000 nm): dispersii stabile apoase; dispersii instabile apoase; dispersii stabile în solvenți […]